Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
"POM" Spółka z o.o.

Det Norske Veritas

Det Norske Veritas
Znak firmowy