Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
"POM" Spółka z o.o.

Certyfikaty

Gwarantujemy wysoką jakość produkcji i usług potwierdzoną certyfikatami niemieckimi GERMANISHER LLOYD, SVL - GROSSER EIGNUNGSNACHWEIS, angielskim LLOYD - REGISTER oraz specjalistycznymi uprawnieniami polskiego INSTYTUTU SPAWALNICTWA.

EN 1090-1 EN 729-2 EN 1090-2
EN 1090-1 EN 729-2 EN 1090-2
EN ISO 9001:2008 (pl) EN ISO 9001:2008 (de) EN ISO 9001:2008 (en)
EN ISO 9001:2008 (pl) EN ISO 9001:2008 (de) EN ISO 9001:2008 (en)
DIN EN ISO 3834-2 DIN 18800-7 Germanischer Lloyd
DIN EN ISO 3834-2 DIN 18800-7 Germanischer Lloyd
Lloyd's Register Det Norske Veritas Bureau Veritas
Lloyd's Register Det Norske Veritas Bureau Veritas
Znak firmowy